Rijksoverheid

LMS

Huidige situatie: GMS 21.0 is operationeel

Omstreeks 1997 is begonnen met de ontwikkeling van het huidige Geïntegreerd Meldkamer Systeem. Na een aanvankelijk moeizame start is GMS nu in nagenoeg het gehele land bij Politie-, Brandweer- en Ambulancediensten in gebruik. Tegelijkertijd met het implementatietraject van GMS voltrok zich ook een ingrijpende organisatorische aanpassing in de meldkamers. Zo werd het aantal veiligheidsregio's in Nederland teruggebracht tot ongeveer 25 en zijn in iedere regio de drie disciplines nauw met elkaar gaan samenwerken (de zogenaamde co-lokatie). Het hoeft geen betoog dat dit van grote invloed op het verloop van het implementatie traject van GMS is geweest.