Rijksoverheid

LMS

Disclaimer

Politie, IV-organisatie, Meldkamer Diensten Centrum (MDC) besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar internetsite. Ondanks dat is het mogelijk dat de inhoud ervan verouderd, incompleet en/of incorrect is. Mochten er onjuistheden in deze website staan, dan kan MDC hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. MDC kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.