Rijksoverheid

LMS

Privacy statement c2000.nl

Inleiding

C2000.nl is een website van de Nederlandse Politie. De informatie die de Nederlandse Politie over jou verwerkt met betrekking tot het bezoek op deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nederlandse Politie houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens op deze website is het Meldkamer Diensten Centrum van de Nederlandse Politie.

Dit privacyreglement heeft tot doel te informeren over hoe de Nederlandse Politie omgaat met persoonsgegevens die zij via deze internetsite verkrijgen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wet bescherming Persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wet persoonsregistraties kent een aantal rechten toe aan geregistreerden of aan een ieder. Deze zijn opgesomd in artikel 29 (verzoek om mededeling of de verzoeker in de persoonsregistratie voorkomt), artikel 31 (verzoek van een geregistreerde zijn persoonsgegevens te verbeteren of te verwijderen) en artikel 32 (verzoek om mededeling omtrent verstrekking aan derden).

Op grond van de WPD dient, voordat persoonsgegevens worden verwerkt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Daar waar persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten (art. 7 WBP). De Nederlandse Politie garandeert dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan om inzicht te krijgen met betrekking tot het gebruik van de website en om zicht te houden hoeveel unieke gebruikers de site bezoeken. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die zelf actief zijn achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming en er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. U bepaalt zelf welke gegevens aan wie ter beschikking worden gesteld.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 WBP).

Beveiliging

Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen onze, maar ook uw gegevens niet voor ongeautoriseerd gebruik bestemd zijn. Daarom streven wij naar een optimale beveiliging van c2000.nl en de informatie die er op te vinden is. Deze site gaat net zo discreet om met de gegevens die uw browser aan ons doorgeeft.

Een beperkt aantal personen heeft toegang tot de opgeslagen gegevens. Het gaat hier om de personen die in dienst zijn van een externe beheerder. Contractueel is geregeld dat deze personen onder een geheimhoudingsverplichting staan.

IP-adres

Als u deze site bezoekt laat u uw IP-adres achter, het adres van uw computer. Dit adres is echter niet gebonden aan persoonsgebonden informatie. C2000.nl gebruikt deze IP-adressen voornamelijk om zicht te houden op de hoeveelheid unieke gebruikers op de site en daarom zal deze informatie niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt worden.

Cookies

Bij een bezoek aan c2000.nl maakt uw browser een zogenaamde cookies aan. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf wordt opgeslagen. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanmaakt. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.