Rijksoverheid

MDC

Wat kan GMS?

Ondersteuning bij het aannemen van 112-meldingen.
Bijv. door het beschikbaar stellen van telefoonbedieningsmogelijkheden vanuit GMS en het aanbieden van gestructureerde en eenduidige locaties (NLB).

Voorzien in Inzetbepaling.
Aan de hand van een aantal variabelen van een incident, zoals locatie, tijdstip en aard wordt bepaald welke soorten middelen nodig zijn. Denk hierbij aan aantallen en soorten eenheden (bijv. blusvoertuigen, ambulances etc.), personen (Burgemeesters, Officieren van dienst etc.) en overig materieel. De uiteindelijke inzet van specifieke eenheden op een bepaald incident (de bluswagen uit Deurne, de arrestantenwagen nummer 3 van Bureau XYZ) is afhankelijk van een veelheid aan factoren zoals: status (vrij/bezet), benodigde aanrijtijd, geografisch gebied, bemanning (bijv. dienstrooster). GMS doet ook hiervoor een voorstel waarbij de regio zelf kan aangeven welke van deze factoren een rol moeten spelen en welke niet.

Overzicht houden bij het afhandelen van incidenten.
De vele incidenten die soms gelijktijdig lopen, maken het de centralist moeilijk om het overzicht te bewaren. GMS kan veel routine taken uit handen nemen zodat de centralist zijn aandacht gericht kan houden op de incidenten zelf. Zo kan vanuit GMS bijv. het radioverkeer worden bediend en worden statusberichten vanuit mobiele eenheden geheel automatisch verwerkt. Ook worden faciliteiten geboden als er een opschaling moet plaatsvinden, bijvoorbeeld als het incident omvangrijker blijkt dan aanvankelijk werd ingeschat en er meer materieel moet worden ingezet.

Koppelingen
Ondersteuning van een groot aantal actieve koppelingen naar veel verschillende systemen, zowel om informatie uit op te halen als om informatie naar toe te zenden. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd.

 • GIS/AVLS: Om incidenten, eenheden, objecten etc. zichtbaar te maken op een kaart.
 • GIS-ART: Om de verwachte aanrijtijden van eenheden naar incidenten te kunnen berekenen.
 • MDT: Wordt gebruikt om incidentinformatie aan data-terminals in de eenheden (voertuigen) beschikbaar te stellen.
 • RBS: Om het analoge radioverkeer vanuit GMS te kunnen bedienen.
 • C2000: Om het radioverkeer naar/van C2000 vanuit GMS te kunnen bedienen.
 • Bedrijfsprocessen systemen: Om incident gegevens beschikbaar te stellen aan achterliggende systemen.
 • CallCenter: Om spoedeisende meldingen die vanuit het callcenter binnenkomen direct in GMS op te nemen, en vice versa.
 • OMS: Het vanwege een binnenkomend signaal vanuit een meldinstallatie (brandmelding, inbraakmelding etc.) geautomatiseerd aanmaken vanuit een incident.
 • TEL: Het bieden van telefoonbedieningsmogelijkheden van de GMS-applicatie.
 • NAW: Het automatisch tonen van de adresgegevens van het telefoontoestel van waaraf 112 gebeld wordt, en waar de centralist dus mee spreekt (de melder).
 • MOBIPOL: om vanuit GMS landelijke registers te kunnen raadplegen (o.a. kenteken- en persoonsinformatie).

Daarnaast bevat GMS nog een aantal handige gebruiksmogelijkheden. Hieronder worden er enkele genoemd.

 • Intelligent kladblok, vergelijkbaar met pen en papier van vroeger, maar met moderne mogelijkheden. Via dit kladblok kan snel een ongestructureerde tekst worden ingevoerd en vervolgens automatisch worden omgezet naar gestructureerde invoer.
 • GMS bevat een database met gevaarlijke stoffen, waardevol bij een ongeval waarbij dit soort stoffen  betrokken zijn.
 • Er zijn allerlei uitgebreide archiveringsmogelijkheden in GMS aanwezig.
 • Hints. Met het gebruik van hints kan de centralist via een dynamische boomstructuur de melder gestructureerd uitvragen, zonder daarbij essentiële informatie over het hoofd te zien.

Ook ondersteunt GMS een aantal combinaties van organisatievormen en werkwijzen zoals in de regionale meldkamers van OOV in Nederland worden toegepast. Zo kan GMS omgaan met de situatie waarin iedere discipline een eigen meldkamer heeft, maar ook kan GMS worden ingezet als alle of slechts twee disciplines samengevoegd zijn tot één gemeenschappelijke organisatie, en al of niet vanuit een gemeenschappelijke meldkamer (= gecolokeerd) samenwerken.

Verder voorziet GMS ook in mogelijkheden om werkstations welke buiten de meldkamer zijn geplaatst, deel te laten nemen aan het incident afhandelingsproces (= decentraal werken).

Hieronder volgen twee scherm lay-out's van GMS.

Een aannamescherm

Een uitgiftescherm