Rijksoverheid

MDC

Wie gebruiken GMS

GMS wordt gebruikt in de meldkamers van de OOV regio's in Nederland. Maar daarnaast ook door de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) en het Korps Landelijke politiediensten (KLPD).
Vanuit de meldkamers van de OOV worden in principe de hulpverleners van de drie verschillende hulpdiensten aangestuurd. De werkwijzen van de drie disciplines kenmerken zich door overeenkomsten, maar ook door even zo grote verschillen. Zo is er een fundamenteel onderscheid in de primaire uitgangspunten tussen de brandweer (die materieel gedreven is) en de politie (die "agent" gedreven te werk gaat). Daarnaast kunnen er binnen een zelfde discipline regionaal gezien ook enorme afwijkingen in de gehanteerde werkwijzen bestaan. Het is de uitdaging aan GMS om met al deze verschillen (tot een zekere hoogte) om te kunnen gaan.

Een GMS-post in de meldkamer