Rijksoverheid

MDC

Rapportages Maart 2017

In maart 2017 zijn verschillende rapportages gemaakt over de inrichting en het gebruik van LMC. Deze worden hieronder weergegeven.

De rapportages kunnen soms een vertekend beeld geven. Dit komt bij de inrichting doordat door regio's extra regionale karakteristieken zijn aangemaakt als voorbereiding op LMC 6.0. Zodra LMC 6.0 in de regio operationeel wordt zullen deze regionale karakteristieken  weer verdwijnen. Bij de rapportages van het gebruik wordt gekeken in het Archief en het Historisch Archief. omdat de termijnen van het opschonen van het Historisch Archief per regio kunnen verschillen, kunnen regio's niet goed onderling gecorreleerd worden qua gebruik. Wel geeft de rapportage een goed beeld van het algemeen gebruik over de verschillende regio's.

Rapport Inrichting Regionale Karakteristieken en Waarden

Op tabblad 1 staan de aantallen (per regio) van de Regionale Karakteristieken weergegeven, plus een grafiek ter verduidelijking. Bij de aantallen worden specifiek de aantallen gegeven die in GMS zijn gekoppeld aan een één discipline, aan meerdere disciplines of niet zijn gekoppeld.

Op tabblad 2 staan de aantallen (per regio) van de Waarden bij de Regionale Karakteristieken weergegeven, plus een grafiek ter verduidelijking. Bij de aantallen worden specifiek de aantallen gegeven die in GMS zijn gekoppeld aan een één discipline, aan meerdere disciplines of niet zijn gekoppeld.

Op tabblad 3 staan de aantallen (per regio) van de de Regionale Waarden bij Landelijke Karakteristieken weergegeven, plus een grafiek ter verduidelijking. Bij de aantallen worden specifiek de aantallen gegeven die in GMS zijn gekoppeld aan een één discipline, aan meerdere disciplines of niet zijn gekoppeld.

Op tabblad 4 staan per regio de namen van de Regionale Karakteristieken, plus daarbij de aantallen Waarden per Karakteristiek

Op tabblad 5 staan per regio de namen van de Regionale Karakteristieken, plus daarbij de namen van de  Waarden per Karakteristiek (en allerlei andere info)

Op tabblad 6 staan per regio de namen van de Regionale Waarden bij de Landelijke Karakteristieken (en allerlei andere info).

Op tabblad 7 staan per regio het totaaloverzicht van de regionale zaken (combinatie van de gegevens op tabblad 5 en 6).

Rapport Gebruik MC en Kar

Tabblad 1 (Gebruik MC’s): Het aantal keer dat een MC landelijk gebruikt is. De MC’s in oranje zijn 0 keer gebruikt.

Tabblad 2 (Aantal gebruik Reg. Kar.): Overzicht van het gebruik van de regionale karakteristieken per regio, en daarbij ook de aantallen die wel bestaan maar niet gebruikt zijn. (samenvatting van Tabblad 3).

Tabblad 3 (Gebruik Reg.Kar.): Gebruik regionale karakteristieken per regio. De karakteristieken in oranje zijn 0 keer gebruikt.

Tabblad 4 (Gebruik Land.Kar.): Gebruik landelijke karakteristieken per regio. De karakteristieken in oranje zijn 0 keer gebruikt.

De 1e 4 getalkolommen geven de aantallen aan dat de karakteristiek totaal is gebruikt (ongeacht de waarden e.d.). Hier zijn ook de keren bij dat er bij een opsomkarakteristiek de waarde “Nee” of “X” is gegeven (deze zijn niet landelijk of regionaal)..

De 2e 4 getalkolommen geven de aantallen aan dat een opsomkarakteristiek gebruikt is met een regionale waarde. De groene rijen geven de opsomkarakteristieken waarbij geen regionale waarden gebruikt zijn (dus waarbij de huidige landelijke waarden voldoende dekkend lijken te zijn).

Tabblad 5 (gebruik landelijke waarden): Gebruik landelijke waarden over alle regio’s. De karakteristieken in oranje zijn 0 keer gebruikt. Bij bijv. Verlamming is geen enkele waarde gebruikt, maar de karakteristiek is wel gebruikt maar dan met de waarde “Nee” of “X”.

Vergelijking Oktober 2016 - Maart 2017

Sterke toenames zijn aangegeven in oranje, sterke afnames in groen.