Rijksoverheid

LMS

C2000 Toelatings Keuring (CTK)

Op dit deel van de website is het voor een aanbieder van randapparatuur en/of randapparatuursoftware mogelijk om een keuring aan te vragen voor haar randapparatuur om na goedkeuring te mogen gebruiken op het C2000-netwerk.

De validatie van de eindapparaten heeft als doel vast te stellen of de eindapparatuur de goede werking van het C2000-netwerk niet negatief beïnvloedt en goed functioneert in combinatie met het C2000-netwerk en andere toegelaten eindapparaten.

Ondanks de geldende normen (TETRA-norm, Europese harmonisatie, TIP, enz.), blijkt dat er - door gebreken en beperkingen in deze normen - behoefte is aan een technische verificatie van de eindapparaten alvorens zij worden toegelaten op het C2000-netwerk.

Op het gebied van de beveiliging dient de randapparatuur te voldoen aan de betreffende eisen wanneer het C2000-netwerk dit beveiligingsniveau mogelijk maakt. Dit op grond van de beveiligingseisen zoals die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de gebruikersorganisaties worden gesteld.

Daarom is besloten dat randapparatuur die eenmaal met goed resultaat de CTK-procedure heeft doorlopen en als gevolg daarvan een certificaat heeft gekregen, dit certificaat geldig blijft voor het betreffende type randapparaat (samenspel hardware/firmware). Wel moet het randapparaat kunnen blijven voldoen aan de beveiligingseisen van het C2000-netwerk en mag het de goede werking van het C2000-netwerk niet negatief beïnvloeden.

Wanneer de aanbieder aangegeven heeft dat de aanbieding na goedkeuring zichtbaar mag komen, zal het certificaat van het CTK toegelaten eindapparaat in het overzicht een vermelding krijgen. Indien het gezochte certificaat niet zichtbaar staat, kunt u de aanbieder hiernaar vragen. Bij certificering is gebleken dat de eindapparatuur voldoet aan de door het netwerk ondersteunde en geïmplementeerde beveiligingseisen.

Indien u zich als aanbieder van randapparatuur voor gebruik op C2000 wilt registreren, dient u een inlogaccount aan te vragen.

Nog geen persoonlijke login? Vraag deze hier aan.