Rijksoverheid

MDC

Landelijke standaard GMS, Parsertermen

Op 30 juni 2016 is in het Portefeuillehoudersoverleg Informatievoorziening ingestemd met een nieuwe multidisciplinaire standaard in GMS, nl. standaard parsertermen die gerelateerd zijn aan de Landelijke meldingsclassificaties (LMC). Deze zijn ontwikkeld door de multidisciplinaire expertgroep LMC bestaande uit vertegenwoordigers van de brandweer, politie en ambulancezorg. Uit een bijeenkomst met centralisten bleek dat de ontwikkelcriteria niet alleen op letters gebaseerd kon worden maar ook cijfers en korte begrippen/termen noodzakelijk waren. In een aantal samenvoegingstrajecten is de set vervolgens getest.

In de multi expertgroep dragen de disciplines zorg voor het beheer en de aanpassingen, via de website van C2000.nl kunnen wijzigingen worden verzocht.

De standaard parsertermenset bestaat uit drie lijsten, 1 voor de meldingsclassificaties, 1 voor de karakteristieken en 1 voor veel gebruikte begrippen. De eerste twee zijn op de site geplaatst. De laatste is ter verificatie bij de disciplines. Voor 1 oktober is bekend wat de lijst van meest gebruikte termen wordt.

De invoering is verplicht bij een samenvoeging van meldkamers. Per samenvoegingstraject kan een geschikte overgangsperiode worden gekozen van de oude naar de nieuwe parsertermen. De oude en de nieuwe termen kunnen ter overbrugging naast elkaar in GMS worden gebruikt.

Toelichting Parsertermen

Parsertermen LMC 6.0 compleet (op verschillende tabbladen)

Parsertermen LMC Meldingsclassificaties 5.1

Parsertermen LMC Karakteristieken/Waarden 5.1