Rijksoverheid

MDC

Vanaf 1 januari 2012 wordt het operationeel beheer gevoerd door de vtsPN/GMS groep. Dit bestaat uit:

1. De set LMC actueel houden

  • De set meldingsclassificaties en karakteristieken (700 elementen) verdeeld over een drie laagse structuur, die consistent en volledig moet zijn.
  • De ziektebeelden, specialismen en parsertermen voor de meldkamer ambulancezorg.
  • Het aanpassen van de updatescripts van LMC in GMS.
  • Afstemming met de werking en onderdelen van het Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) waaronder de hints en tabbladen in GMS.

2. Aansluiten op de werkprocessen en systemen in en om de meldkamer

Met name gaat het om de landelijke tabel van Basisvoorziening Handhaving politie, Intakeprotocol systemen, landelijke scenario’s en standaarden.

3. Uitbrengen van nieuwe versies LMC

In de meldkamers in overleg met de hoofden GMK en vtsPN.

Na 1 juli zal de coördinatie van het landelijk beheer worden overgedragen aan een beheerorganisatie. Op basis van het beheerplan wordt hier over besloten in april 2012. Onder de coördinatie wordt verstaan de release planning, de afstemming met de koepels, overleg hoofden GMK, monitoring gebruik, handhaving en advisering strategisch beheer.

Het beheer van de LMC set zal zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere GMS overlegstructuur. De verzoeken tot wijziging worden door de regionaal beheerders GMS gecoördineerd en voorbesproken in de monodisciplinaire GMS werkgroepen. Daar wordt besloten welke verzoeken tot wijzigingen aan het MEG worden voorgelegd. In het MEG wordt de concept definitieve nieuwe set LMC samengesteld.

Voor de witte set geldt dat de bijgevoegde wijzigingsverzoeken worden aangemeld bij AZN. Deze heeft het landelijk overleg van de MMA gevraagd de landelijke set van werkdiagnoses aan te passen. De uitkomsten zijn nog niet bekend. De intakeprotocollen zijn geïntegreerd in de LMC set in de vorm van karakteristieken en waarden.

Tot slot zal het nieuwe voorstel set LMC formeel door de koepelorganisaties en het Veiligheidsberaad worden vastgesteld. Eindverantwoordelijk voor de coördinatie en de multidisciplinaire aspecten van de LMC is het Veiligheidsberaad.

Uitgegaan wordt dat één keer per jaar een nieuwe release van de set LMC wordt uitgebracht.

Wijzigingsverzoeken

Voor het indienen van een wijzigingsverzoek op de set LMC is hieronder een mutatieformulier bijgevoegd. Deze kunt u mailen naar het verzamelpunt bij de vtsPN, de GMS groep, zoals vermeld op het formulier. De verzamellijst van de reeds ingediende wijzigingsverzoeken is hieronder eveneens opgenomen.

Upgrade

Voor de upgrade is een apart document aangemaakt, deze is hieronder bijgevoegd.