Rijksoverheid

LMS

VerbeterprojectIn 2009 zijn er drie grootschalige incidenten geweest waarbij hulpverleners tijdens het gebruik van C2000 problemen ondervonden met de communicatie. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft naar aanleiding daarvan een expertgroep ingesteld om de oorzaak van de problemen vast te stellen en te adviseren over mogelijke verbetermaatregelen. De maatregelen van het verbeterproject C2000 moeten er toe leiden dat hulpverleners veilig en met vertrouwen kunnen werken met het systeem. Eind 2009 heeft deze expertgroep aanbevelingen gedaan op technisch, organisatorisch en gebruiksmatig vlak. De verbeteringen worden uitgevoerd door zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid, als door het veld onder regie van het Veiligheidsberaad.