Rijksoverheid

LMS

Organisatie

Eigendom en verantwoordelijkheidsverdeling

Het communicatienetwerk C2000 is eigendom van de Rijksoverheid. De minister van Justitie en Veiligheid is bestuurlijk verantwoordelijk, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Defensie. Het beheer van C2000 is door het ministerie opgedragen aan de Nationale Politie.

Het tactisch en operationeel beheer, onderhoud en verbetering van het C2000-netwerk is binnen de Nationale Politie in handen van het Meldkamer Diensten Centrum (MDC).

Beheer en onderhoud

De infrastructuur wordt continu ‘gemonitord’ door het Management en Monitoring Center (MMC), dat in Driebergen is ingericht. Dit centrum maakt onderdeel uit van het MDC. Regionaal zijn er ook beheertaken voor C2000. Dit betreft het functionele beheer van de radiobediensystemen in de meldkamer en het beheer van de randapparatuur. Deze taken zijn binnen de regio bij lokale beheerders belegd. Er is een nauwe samenwerking tussen de regionale beheerorganisaties en het MDC, met als gezamenlijke doelstelling een optimale dienstverlening richting de eindgebruikers.