Rijksoverheid

MDC

Medegebruik antennes C2000

Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat medegebruik van de C2000-antennemasten door derden onder strikte voorwaarden toe. Deze voorwaarden zijn nodig om de goede werking van het C2000-netwerk te allen tijde te garanderen. Het ministerie heeft hierover beleidsregels en procedures vastgesteld.

Redenen voor het toelaten van derden in de C2000-antennemasten zijn:

  • De verplichting die de rijksoverheid oplegt aan telecombedrijven om een landelijk dekkend netwerk te realiseren.
  • De voorbeeldwerking van de overheid richting andere objecteigenaren als het gaat om het plaatsen van antennes van derden.
  • Beperking van horizonvervuiling door antennemasten.

Voor meer informatie over medegebruik kunt u contact opnemen met:

Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Meldkamer Diensten Centrum
Afdeling Coördinatiepunt
Telefoonnummer 088 662 03 19
E-mail: medegebruik@politie.nl (ook voor het opvragen van het site share aanvraag formulier en de technische richtlijnen voor medegebruik)