Rijksoverheid

LMS

Medegebruik antennes C2000

Het ministerie van Justitie en Veiligheid staat medegebruik van de C2000-antennemasten door derden onder strikte voorwaarden toe. Deze voorwaarden zijn nodig om de goede werking van het C2000-netwerk te allen tijde te garanderen. Het ministerie heeft hierover beleidsregels en procedures vastgesteld.

Redenen voor het toelaten van derden in de C2000-antennemasten zijn:

  • De verplichting die de rijksoverheid oplegt aan telecombedrijven om een landelijk dekkend netwerk te realiseren.
  • De voorbeeldwerking van de overheid richting andere objecteigenaren als het gaat om het plaatsen van antennes van derden.
  • Beperking van horizonvervuiling door antennemasten.

Voor meer informatie over medegebruik kunt u contact opnemen met:

Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Afdeling Coördinatiepunt
E-mail: medegebruik@politie.nl (ook voor het opvragen van het site share aanvraag formulier en de technische richtlijnen voor medegebruik)

1 maart 2022

MEDEDELING: Vervanging C2000 op termijn

Vervanging van C2000 op termijn is onvermijdelijk en urgent. Daarom wordt er met de hulpdiensten, vertegenwoordigd in een multidisciplinair projectteam, op dit moment hard gewerkt aan een toekomstige communicatie –en informatievoorziening. Deze zal werken op basis van mobiel breedband en zal voortdurend meegroeien met de behoeften van hulpverleners en technologische ontwikkelingen. De nieuwe voorziening zal bijvoorbeeld hulpverleners in staat stellen foto’s van vermiste personen, beelden van bodycams of gegevens van warmtesensoren op een veilige, eenvoudige en betrouwbare wijze te ontvangen. En dit allemaal gewoon via mobiele telefoon of tablet.

Op dit moment worden de contouren voor een nieuwe voorziening uitgewerkt, planning is dat dit in 2027/2028 in fases geïmplementeerd zal gaan worden.