Rijksoverheid

LMS

Gelieerdenbeleid

Het gelieerdenbeleid beschrijft welke instanties of personen toegang hebben tot C2000. In het beleid wordt onderscheid gemaakt in aangewezen, gelieerde en bijzondere gebruikers.

Aangewezen gebruikers

Door de strategisch beheerder zijn de volgende organisaties aangewezen als de primaire gebruikers van het C2000 netwerk:

  • de politie
  • de brandweer
  • de ambulancevoorzieningen
  • het ministerie van Defensie voor wat betreft haar taken op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening.

Gelieerde gebruikers

Naast de aangewezen gebruikers komt een aantal organisaties in aanmerking voor de status van gelieerde gebruiker. Voor al deze organisaties geldt dat zij de aangewezen gebruikers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken waarbij de aangewezen gebruikers het noodzakelijk achten dat zij met deze organisaties binnen het eigen verzorgingsgebied met behulp van C2000 kunnen communiceren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Gelieerdenbeleid herzien en omgevormd naar de regeling Toelating en gebruik van het radiocommunicatienetwerk C2000 door derden.

Voor het aanmelden of wijzigen van een bestaande gelieerde kan een aangewezen gebruiker gebruik maken van het aanmeldformulier of het wijzigingsformulier.

Bijzondere gebruikers

De strategisch beheerder (voorheen het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, vanaf oktober 2010 het ministerie van Veiligheid en Justitie) kan uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid of hulpverlening, gehoord het advies van het adviesorgaan C2000, aan bepaalde organisaties C2000 beschikbaar stellen als bijzondere gebruiker. Een belangrijk verschil met een gelieerde gebruiker is dat een bijzondere gebruiker niet wordt aangestuurd door één van de aangewezen gebruikers. De bijzondere gebruiker heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid op het terrein van openbare orde, veiligheid of hulpverlening en dient op grond daarvan met de aangewezen gebruikers te kunnen communiceren. Daarbij is de bijzondere gebruiker als regel bovenregionaal georganiseerd.


Voor meer informatie over het gelieerdenbeleid kunt u contact opnemen met:

Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
Afdeling Coördinatiepunt
E-mail: gelieerden@politie.nl