Rijksoverheid

LMS

BeleidNaast de aangewezen gebruikers komt een aantal organisaties in aanmerking voor de status van gelieerde gebruiker. Hier vindt u meer informatie over het gelieerdenbeleid dat wordt gehanteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Special Coverage Location (SCL) is een object, dat van een radiotechnische installatie is voorzien om binnen dat object communicatie met C2000 mogelijk te maken. Hier vindt u meer informatie over het SCL-beleid.

Medegebruik van antennemasten door derden wordt onder strikte voorwaarden toegestaan. Hier vindt u meer informatie over medegebruik.

Vanwege het belang van het C2000-netwerk voor de handhaving van de openbare orde, veiligheid en hulpverlening worden er regels gesteld aan de informatiebeveiliging daarvan. Hier vindt u meer informatie over informatiebeveiliging.