Rijksoverheid

LMS

Milieu en gezondheid

Bij het Antennebureau kunt u terecht met vragen over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden van antennes, de wetgeving rond de plaatsing van antennes (bijvoorbeeld blootstellingslimieten) en de toepassingen waar antennes voor worden gebruikt. Het Antennebureau is het informatiebureau van de rijksoverheid over antennes.