Rijksoverheid

LMS

Grootschalige evenementen

Grootschalige evenementen (bijvoorbeeld een bezoek van de koning aan een stad tijdens Koningsdag, internationale conferenties, bezoeken van staatshoofden, de TT-Assen, de start van de Tour de France, Lowlands of voetbalwedstrijden zijn altijd vooraf bekend. Tijdens dit soort evenementen is extra inzet van hulpverleningsdiensten nodig. Dit heeft extra communicatieverkeer over het C2000-netwerk tot gevolg.

De betrokken veiligheidsregio(‘s) en MDC plannen daarvoor tijdig inzet van extra capaciteit. Bestaande capaciteit in de masten kan dan, waar nodig, tijdelijk worden uitgebreid. Daarnaast kan met mobiele masten, indien nodig in extra dekking worden voorzien.