Rijksoverheid

LMS

Over C2000De hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulancediensten en onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee) maken gebruik van C2000. In 2004 heeft het digitale netwerk C2000 de bijna honderd afzonderlijke analoge netwerken van de verschillende hulpverleningsdiensten in Nederland vervangen Deze analoge netwerken waar de hulpverleningsdiensten gebruik van maakten waren in de jaren ’90 aan het einde van hun technische levensduur. De dekkingsgraad van de analoge netwerken was ongeveer 80%. Bovendien waren de analoge netwerken niet geschikt voor communicatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten. C2000 wordt ook gebruikt voor onderlinge communicatie tussen de hulpverleningsdiensten.

In het programma van eisen is bepaald dat de radiodekking buitenhuis van C2000 minimaal 95% moet zijn. C2000 is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard voor mobiele groepscommunicatie.