Rijksoverheid

LMS

Advies stuurgroep over migratiedatum na afloop acceptatietesten

21-08-2019

In juli 2019 sprak de stuurgroep over het moment waarop voldoende informatie beschikbaar is een advies over de migratiedatum te kunnen formuleren. Centrale vraag hierbij was in hoeverre het resultaat van de nog uit te voeren acceptatietest hierbij moet worden meegewogen.

Op 14 augustus 2019 heeft de stuurgroep besloten dit definitieve advies na afloop van de acceptatietest door gebruikers en beheerders medio september te formuleren. Hiermee verzekert de stuurgroep zich van een breed door het veld gedragen migratiedatum van het vernieuwde C2000.

Dit besluit betekent dat de migratie van plateau 1 van het vernieuwde C2000 niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2020 kan plaatsvinden, rekening houdend met een definitief advies over de migratiedatum medio september en een voorbereidingstijd voor de operationele diensten van ten minste drie maanden.

De planning van het programma IVC wordt niet gewijzigd. Alle voorbereidingen voor de migratie gaan onveranderd en onverminderd door.

Terug