Rijksoverheid

LMS

Nieuwsupdate Vernieuwing C2000

17-09-2018

Vernieuwing spraaknetwerk C2000 en koppeling aan huidige radiobediening in 2019

De landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 wordt verschoven naar 2019. Dit heeft de minister van Justitie en Veiligheid besloten in nauwe afstemming met de stuurgroep vernieuwing C2000, waarin de gebruikers en beheerders van het netwerk zijn vertegenwoordigd. De vernieuwing van C2000 is gestart in 2015 en behelst de vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000, de radiobediening op de meldkamers en het spraaknetwerk voor portofoons en mobilofoons. In 2018 is besloten om een fasering aan te brengen in de vernieuwing door eerst het spraaknetwerk in gebruik te nemen in combinatie met de huidige radiobediening op de meldkamers. Voor dit laatste traject wordt nu meer tijd genomen.

Continuïteit en veiligheid

Bij alle overwegingen rondom de vernieuwing van C2000 staan telkens de continuïteit van de communicatie en de veiligheid van onze hulpverleners voorop. De geplande migratie in het najaar van 2018 wordt vervangen door een pilotmigratie in een beperkt gebied. Hierbij worden alle migratiehandelingen en de rollback naar het huidige netwerk uitgevoerd. De bouw van het nieuwe spraaknetwerk en de koppeling aan de huidige radiobediening wordt afgerond in 2018 en na afronding van de bouwfase wordt de definitieve migratiedatum vastgesteld in nauwe afstemming met het veld van de gebruikers en beheerders. Op deze manier worden de risico’s die samenhangen met een groot en complex traject als de vernieuwing van C2000 zo veel als mogelijk beperkt.

Stand van zaken vernieuwing

Momenteel bevindt de vernieuwing van het spraaknetwerk en de koppeling daarvan aan de huidige radiobediening (Plateau I) zich in de eindfase van ontwikkeling. In deze fase werkt de leverancier aan het voltooien en testen van de software. Het programma IVC voert in deze periode testen uit en wordt daarbij bijgestaan door de onafhankelijk testinstantie Valori.

Test en acceptatie

De leverancier dient door middel van uitgebreide testen de functies en werking van het systeem aan te tonen, inclusief de oplossing van de belangrijke bevindingen, voordat de finale acceptatietest door testinstantie, gebruikers en beheerders van start kan.

Zorgvuldigheid en kwaliteit

De leverancier geeft aan extra tijd nodig te hebben om het systeem gereed te maken en de nu bekende bevindingen op te lossen. Het vasthouden aan migratie in 2018 zou leiden tot ingrepen in de geplande werkzaamheden, zoals het schrappen van de pilot. Alle partijen die betrokken zijn bij dit traject achten dit hoogst ongewenst. De stuurgroep Vernieuwing C2000, waarin de gebruikers en beheerders van het netwerk zijn vertegenwoordigd, stelt vast dat zorgvuldigheid en kwaliteit van groot belang zijn. Voor een zorgvuldige overgang naar het vernieuwde C2000 dient het systeem eerst gereed en naar tevredenheid getest te zijn conform de specificaties in het programma van eisen. Daarmee komt in 2018 primaire focus op het afronden van de bouw- en testfase en wordt op basis van de acceptatietesten een besluit genomen over de migratiedatum. In de brief aan de Tweede Kamer licht de Minister van JenV alle overwegingen nader toe.

Meer informatie

Kolommen en meldkamers worden in de komende periode nader geïnformeerd via nieuwsupdates van het programma IVC en door de vaste contactpersonen in verband met de vernieuwing van C2000: de gebruikercoördinatoren van ambulancediensten, brandweer, het Ministerie van Defensie en politie of het team implementatie meldkamers. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met het programma IVC, Remco Groet, via r.j.groet@minvenj.nl.

Lees de Kamerbrief op website van de Tweede kamer

Terug