Rijksoverheid

LMS

Afstemming tussen de verschillende projecten in het PMO

06-07-2018

De vernieuwing van C2000 wordt uitgevoerd onder regie van het programma IVC. Het programmateam bestaat uit de projecten Techniek, Migratie, Testen en Beheer. De projecten krijgen ondersteuning uit de staf van het programma, waarin o.a. planning, communicatie, financiën, risicomanagement en advies zijn ondergebracht.

Wekelijks vergaderen de projectmanagers van het programma IVC in het projectmanagersoverleg (PMO). Johan Peekstok, programmamanager IVC zit dit overleg voor en waar nodig schuiven adviseurs uit de staf van het programma aan.

Vaste wekelijkse agendapunten zijn onder andere de stand van zaken van de projecten, de voortgang, de risico’s en bij de laatste vergadering elke maand behandelen de projectmanagers specifiek het onderwerp kwaliteitsmanagement.

In het PMO van 4 juli werd uitgebreid stilgestaan bij de testcyclus van sprint nummer 5 (zie ook de vorige nieuwsupdate) die op maandag 9 juli wordt opgeleverd. De verschillende projecten zijn onderling sterk afhankelijk van elkaar en het programma werkt nauw samen met verschillende partijen zoals natuurlijk de leveranciers, MDC, de LMS en de kolommen. In het PMO wordt de afstemming met al deze organisaties besproken en voorbereid.

Programmamanager Johan Peekstok: “We werken met elkaar toe naar de migratie, en daarvoor moeten alle puzzelstukjes in elkaar passen: de zorgvuldig geteste hard- en software van het nieuwe netwerk, de werkprocessen van de kolommen en de beheerders, de voorbereidingen van de leveranciers en de voorbereiding van de kolommen op het migratiemoment.”


Terug