Rijksoverheid

LMS

Testen en doorontwikkeling spraaknetwerk en huidige radiobediening in volle gang

29-06-2018

Onder regie van het project Techniek werkt Hytera samen met Cuperus / Kolibri in zogenaamde sprints aan de koppeling tussen het spraaknetwerk en de gevirtualiseerde versie van de huidige radiobediening. Inmiddels is de vierde sprint afgerond. Iedere oplevering wordt getest door de leverancier en voorzien van documentatie zoals informatie over de functionaliteit en wijzigingen daarin. Vervolgens test het programma IVC in samenwerking met de externe testinstantie Valori en specialisten van MDC de release. Uit een test komen altijd bevindingen en de bevindingen van deze tests zijn input voor de volgende sprint.

Er zijn nog drie sprints voorzien en na de zevende sprint die gepland staat voor eind juli is de concept-eindversie van het systeem, de zogeheten Release, voor migratie eind 2018 (plateau I) gereed. Deze versie van de software zal doorlopend en uitgebreid worden getest en gevalideerd, onder andere in de bedrijfstesten. Daarbij wordt aan de hand van een aantal testscenario’s op kleine schaal onderzocht hoe het nieuwe netwerk van het nieuwe C2000 zich in de live-situatie gedraagt. Voor deze testen maken we gebruik van zes opstelpunten, twee meldkamers en vijftig portofoons.

Informatiesessie IVC druk bezocht

Zo’n 160 C2000-betrokkenen uit het hele bezochten op 14 juni de informatiesessie over de vernieuwing van C2000 in het officierscasino te Soesterberg. De projectteams van de projecten Techniek, Beheer en Migratie presenteerden de ontwikkelingen en de voortgang. Ook de kolommen politie, brandweer, ambulancezorg en defensie hebben een presentatie verzorgd over de operationele voorbereidingen op de migratie naar het nieuwe spraaknetwerk.

Terug