Rijksoverheid

LMS

Besturing van de migratie C2000 geoefend

18-06-2018

Op 12 juni vond de eerste zogenaamde Dry-Run bijeenkomst plaats van het Interdepartementaal Multidisciplinair Overleg (IMO). De besluitvorming voor en tijdens de migratie van het vernieuwde C2000 wordt op nationaal niveau georganiseerd in het IMO. In het IMO hebben zitting vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Nationale Politie, Brandweer / Veiligheidsregio’s, Ambulancezorg en het Ministerie van Defensie.

Het IMO ziet toe op een correct verloop van zowel de technische kant van de migratie als ook het werk van de hulpdiensten tijdens de migratie. De besturing van de migratie vindt plaats aan de hand van vooraf bepaalde sleutelbesluiten. De informatievoorziening is op netcentrische wijze ingericht. Dat wil zeggen dat er een informatie-organisatie wordt ingericht die verantwoordelijk is voor het onderhouden van een actueel beeld van zowel de technische voortgang van de migratie als ook van de operationele situatie en het dreigingsbeeld. Zo kan het IMO goed geïnformeerd en onderbouwd de sleutelbesluiten nemen.

Onder begeleiding van het Instituut Fysieke Veiligheid is op 12 juni aan de hand van een aantal scenario’s (o.a. van een ramp tijdens de migratie) de besluitvorming voorafgaand en tijdens de migratie geoefend. Het IMO zal in de komende periode nog een aantal maal bij elkaar komen.

Terug