Rijksoverheid

LMS

Meer tijd voor vernieuwing C2000

28-07-2017

Minister Blok van Veiligheid en Justitie neemt meer tijd om het C2000 systeem te vernieuwen. De oplevering van het nieuwe systeem en het zorgvuldig testen hiervan vragen een zorgvuldig proces, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het communicatienetwerk C2000 van politie, brandweer, ambulancediensten en het ministerie van Defensie wordt vernieuwd. Dat gebeurt om de bestaande apparatuur en het netwerk tijdig te vervangen. De overgang van het huidige naar het nieuwe C2000 systeem blijkt niet eerder dan in 2018 te kunnen plaatsvinden en zal pas in gang worden gezet als aan alle randvoorwaarden is voldaan. De veiligheid van onze hulpverleners en het ongestoord functioneren van de hulpdiensten is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Het huidige C2000 systeem blijft in gebruik totdat het nieuwe operationeel is. De voorbereidingen voor de vernieuwing door alle betrokken partijen gaan in volle gang door.

Terug