Rijksoverheid

LMS

Team implementatie meldkamers voortgezet in project Migratie

26-05-2017

Het team implementatie meldkamers begeleidt de invoering van de vernieuwde componenten van C2000 op de verschillende meldkamerlocaties. Het team van Robert Smith , Nico Hortensius en Marcel Vos heeft voor iedere meldkamer in samenwerking met het lokale managementteam een meldkamerimplementatieplan gemaakt en voert deze samen met de meldkamers uit.

In aanloop naar de migratie is een apart traject Migratie gestart dat door alle projecten van het programma IVC loopt. De activiteiten voor de migratie worden vanaf mei 2017 opgenomen in een apart project Migratie onder leiding van migratiemanager Loek van Vliet. Het team implementatie meldkamers wordt onderdeel van dit project.

Het team implementatie meldkamers heeft in de afgelopen periode samen met de meldkamers met een niet aflatende inzet gewerkt aan de implementatie van de verschillende componenten op de meldkamers. Na installatie van de verschillende componenten op de meldtafels start de migratievoorbereiding voor de meldkamers. Robert, Nico en Marcel blijven daarin voor de meldkamers de vaste en vertrouwde contactpersonen.

Han de Brock en Camille Michel, de stuurgroepleden voor het project Implementatie Meldkamers, nemen per heden zitting in de klankbordgroep migratie. Zij vormen de verbindende schakel met de meldkamers namens de hoofden GMK en blijven die rol vervullen in de voorbereidingen voor de migratie. Marjan van Ewijk neemt al namens de meldkamers deel in de klankbordgroep migratie en blijft dat doen.

Terug