Rijksoverheid

LMS

Rob Bijleveld risicomanager IVC

26-05-2017

Per 22 mei 2017 is Rob Bijleveld aangesteld als risicomanager van het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). Rob is goed vertrouwd met C2000 als beleidsmedewerker van het programma Meldkamer C2000 en 112 bij het Ministerie van VenJ waar hij betrokken is bij het strategisch beheer van het netwerk. Rob neemt de rol over van Johan Peekstok die sinds april van dit jaar programmamanager IVC is. Rob zal in het kader van de risicogestuurde aanpak alle risico’s binnen en buiten het programma IVC bewaken.

Het programma IVC werkt risicogestuurd. De risicomanager werkt in dit kader nauw samen met de programmacontroller en de kwaliteitsmanager. Deze aanpak biedt het programma de mogelijkheden om zo vroeg als mogelijk risico’s te herkennen en in samenspraak met het veld waar nodig tegenmaatregelen te organiseren.

Terug