Rijksoverheid

LMS

Referentiemetingen Radioplan P2000

20-03-2017

Ter verificatie van het op 12 mei 2016 opgeleverde radioplan, heeft 2WAY op 15 februari 2017 een referentiemeting uitgevoerd. Doel van deze meting was het vaststellen of de nieuwe zenders op dezelfde wijze presteerden als de oude. Hoewel dit in een vernieuwingstraject vreemd in de oren klinkt is het heel logisch als we dit houden tegen het radioplan van 2WAY. Hierin staat beschreven dat alle onderdelen die betrekking hebben op radioplanning 1 op 1 overgenomen gaan worden vanuit het bestaande ontwerp. Daarmee blijven frequentie, vermogen, offset en het aantal opstelpunten zoals ze zijn. De nieuwe infrastructuur moet daarbij wel exact zo presteren als de bestaande, waardoor de referentiemeting als test is geïntroduceerd.

De referentiemeting bestaat uit een selectie van 4 opstelpunten die qua radiodekking dicht aan elkaar grenzen en welke in een eerder stadium door 2WAY al zijn voorzien van nieuwe apparatuur. De opstelpunten in Lelystad (2x), Biddinghuizen en Dronten zijn hiervoor geselecteerd. De test is op zich redelijk eenvoudig en is uitgevoerd door 2 teams, waarbij er gebruik gemaakt is van een speciale testfrequentie om het operationele verkeer niet te belasten. Door de oude zender met een gecontroleerd vermogen te laten uitzenden op de testfrequentie, kan er bij het naastgelegen opstelpunt gemeten worden hoe hard het signaal ontvangen wordt. Door deze meting vervolgens te herhalen met een nieuwe zender kan het verschil gecontroleerd worden. Zo zijn alle vier de opstelpunten over en weer getest en is in alle gevallen het verschil niet groter gebleken dan vooraf was voorspeld en dat is een goed resultaat.

Onderstaand figuur geeft weer welke opstelpunten betrokken zijn. Gedurende de gehele dag zijn er metingen uitgevoerd tussen alle betrokken opstelpunten, waarbij er per keer twee locaties “uit de lucht” moesten.

Aangezien er gedurende de meting twee Paging opstelpunten niet beschikbaar zouden zijn, is er in goed overleg met MDC en de veiligheidsregio Flevoland besproken hoe de werkzaamheden het beste verdeeld konden worden. Als maatregel voor het wegvallen van de Paging dienstverlening kon de meldkamer terugvallen op de communicator, waarmee vrijwilligers via GSM werden gealarmeerd. Door het uitblijven van incidenten is het niet noodzakelijk geweest op deze wijze te alarmeren. Daarnaast was er altijd de mogelijkheid, door goede onderlinge communicatie afspraken, de meting direct stop te zetten en de opstelpunten zo snel mogelijk weer operationeel te maken.

De meetresultaten worden nog formeel aangeboden aan IVC, waarbij we kunnen terugkijken op een zeer succesvolle samenwerking tussen 2WAY, IVC, Veiligheidsregio Flevoland en MDC!

Terug