Rijksoverheid

LMS

Voorlopige gunning vernieuwing van C2000 bekend

05-03-2015

Het communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland C2000 wordt de komende jaren vernieuwd. Op 5 maart 2015 is bekend gemaakt welke marktpartijen de voorlopige gunning hiervoor hebben gekregen. De reden om C2000 aan te besteden, was dat voor het merendeel van het huidige systeem het einde van de technische levensduur in zicht is. Het gaat zowel om vernieuwing van de hard- als de software.

De voorlopige gunning bestaat uit drie onderdelen, die gegund zijn aan:
• Onderdeel 1, het spraaknetwerk tussen meldkamers en hulpverleners (T2000): Hytera Mobilfunk GmbH
• Onderdeel 2, het paging network voor de alarmering (P2000): 2WAY B.V.
• Onderdeel 3, de radiobediening voor de meldkamer: Eurofunk Kappacher GmbH

Met deze gunning komt de levering van het gesloten systeem in handen van drie nieuwe leveranciers. Het systeem zelf blijft eigendom van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het beoordelen van de inschrijvingen is gekeken naar vooraf gestelde prijs- en kwaliteitscriteria. Een team van experts is bij de aanbesteding en beoordeling betrokken. Het gaat om onder meer technisch specialisten van de beheerder Meldkamer Diensten Centrum en gebruikers vanuit politie, defensie, brandweer en ambulancezorg.

In de aanbesteding is aandacht voor belangrijke verbeterpunten. Hieronder vallen extra capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, verbeterde dekking buitenshuis en de mogelijkheid tot encryptie van alarmering. Uit de winnende aanbiedingen blijkt bovendien dat de investeringskosten zich zullen terugverdienen door structureel lagere exploitatielasten.

Na het verstrijken van de opschortingstermijn van 20 dagen, wordt het voornemen tot gunning omgezet in een definitieve gunning, mits er geen bezwaren ingediend zijn. Daarna start de implementatie van het vernieuwde systeem. In het eerste kwartaal van 2017 wordt volgens de huidige planning het vernieuwde systeem werkend opgeleverd.

Terug