Rijksoverheid

MDC

Producten en diensten

Ons uitgebreide producten- en dienstpakket is afgestemd op de werkzaamheden van de gebruikers. Het C2000-netwerk bestaat uit twee gescheiden infrastructuren: het Tetranetwerk voor spraak- en datacommunicatie (T2000) en het Flexnetwerk voor alarmering (P2000). Ongeveer 490 opstelpunten (antennemasten en daklocaties) zorgen voor een landelijke radiodekking. Belangrijke producten zijn spraak (groepsgesprek, individueel gesprek en noodoproep), statusberichten, datatransport, radiobediensysteem, luchtmobiele dekking, alarmering en semafonie. Met het product Direct Mode kan men onafhankelijk van C2000-radiodekking met beperkt bereik in en om gebouwen communiceren. Het is mogelijk om data te transporteren via het C2000-netwerk. Voorbeelden hiervan zijn: P-info, Mobipol en GIS-toepassingen (geografisch informatiesysteem). P-info is een dienst waarmee landelijke registers en regionale systemen kunnen worden geraadpleegd, Mobipol is een dienst om informatie zonder tussenschakels mobiel beschikbaar te stellen.